Калібр®

Заповніть будь ласка Всі поля, дякуємо Вам!

Калібр® – гербіцид проти амброзії полинолистої, у посівах зернових колосових

Ефективно, безпечно, надійно!

Еволюційний післясходовий гербіцид для повного контролю широкого спектру двосім’ядольних бур’янів, в т.ч. амброзії полинолистої, у посівах зернових колосових культур

Ключовi переваги

  • Кон­троль роз­ши­ре­но­го спек­тру одно­річ­них ­та бага­то­річ­них дво­доль­них бур’я­нів, ­в ­т.ч. про­блем­них
  • Мак­си­маль­на тех­но­ло­гіч­на гнуч­кість
  • Висо­ка селек­тив­ність ­до куль­ту­ри
  • Забез­пе­чує кон­троль пада­ли­ці соняш­ни­ку ­та ріпа­ку, ­видів лобо­ди та амброзії полинолистої у посівах зернових колосових, приг­ні­чен­ня мет­лю­га зви­чайного
  • Не ­має обме­жень ­в сівоз­мі­ні

Склад

Діюча речовина: трибенуронметил – 250 г/кг, тифенсульфуронметил – 500 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули

Клас: сульфонілсечовини

Упаковка: пластикова банка 120 г та 500 г

Норма використання: 40 – 60 г/га