Ефект Біо®

Головне:

Препарат мікробіологічний фунгіцидної дії - деструктор пожнивних решток. Застосовується для розкладання рослинних решток в ґрунті, часткового повернення макро- та мікроелементів до ґрунтів, відновлення агрономічно корисної мікрофлори ґрунту, для пригнічення росту та розвитку ґрунтових фітопатогенів. Покращує структуру та родючість ґрунту.

Склад: Живі вегетативні клітини та спори бактерії Bacillus sp., рештки міцелію та спори грибів Trichoderma virideTrichoderma lignorum, продукти їх метаболізму.

Шкодочинні об’єкти: Fusarium, Helminthosporium, Rhisoctonia, Pythium, Sclerotium, Alternaria, Verticillium, Phitophtora та інші.

Норми застосування:

КультураНорми витрати, л/гаСпосіб обробки
Зернові2 – 2,5Обприскування рослинних решток з загортанням в грунт на 10-15 см, витрата робочого розчину 300 л/га
Кукурудза2,5 – 3
Соняшник
Цукрові буряки2 – 2,5
Соя, горох2

Механізм дії:

1. Мікроміцети Trichoderma lignorumTrichoderma viride синтезують комплекс целюлозолітичних ферментів, що призводить до ефективного розкладання рослинних рештків, здійснюють пригнічення фітопатогенних грибів жорсткою конкуренцією за субстрат, а також виділенням біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток збудників захворювань та сповільнюють їх репродуктивну здатність.
2. Trichoderma lignorum, пригнічує розвиток фітопатогенних грибів шляхом конкуренції за субстрат, виділяє ферменти, які ефективно розкладають лігнін (природний ксенобіотик – є складовою здерев’янілих рослинних тканин) та антибіотичні субстанції (гліотоксин, віридин, триходермін та ін.), стимулює ріст та розвиток рослин. Також є активним продуцентом целюлозолітичних ферментів які ефективно піддають деструкції стерню та целюлозні відходи, сприяє рекультивації ґрунтів.
3. Bacillus sp. синтезує антибіотичні поліпептидні речовини, які пригнічують фітопатогенні мікроорганізми. Активно синтезує целюлозолітичні та протеолітичні ферменти, що сприяє поверненню до ґрунту макро- та мікроелементів, біологічно активних речовин (вітаміни, амінокислоти). Також продукує комплекс фітогормонів, які стимулюють ріст та розвиток рослин.

Властивості:

– розкладає рослинні рештки сільськогосподарських культур;
– покращує структуру та родючість ґрунтів, особливо на полях де не вносились органічні добрива, за рахунок збагачення поживними речовинами (макро- та мікроелементами, амінокислотами, вітамінами) та іншими біологічно активними речовинами (ауксини, цитокиніни);
– стійкий до перепаду температур (від +50 до +40°С) та хімічного забруднення ґрунтів;
– сприяє рекультивації ґрунту;
– мікроорганізми, які входять до складу «Ефект Біо®», тримаються прикореневої зони наступної в сівозміні культури, виконують захисні функції та забезпечують рослину елементами мінерального живлення, а також амонійним азотом, який утворюється внаслідок руйнування протеїнів;
– сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських культур.

Особливості застосування:

Приготування робочого розчину: обприскувач заповнюють водою на 1/3 об’єму, після чого додають хімічні препарати, потім обприскувач заповнюють на 2/3 необхідного об’єму, і лише після цього додають біологічні препарати та заповнюють обприскувач до повного об’єму.

Внесення препарату: Технологія використання препарату «Ефект Біо» потребує якнайшвидшої (після внесення обприскувачем на рослинні рештки) заробки препарату в грунт (дискуванням або боронуванням) але не глибше ніж 12-15 см. Для профілактики коренеїду на цукрових буряках можливо застосування перед перед посівною культивацією.

Препаративна форма: рідина від світло-коричневого до коричневого
вого кольору.
Термін та умови зберігання: в упаковці виробника при температурі від +4° до +14°С не більше 6 місяців, транспортуванні від +4 до +20°С, у захищеному від світла місці.
Кількість життєздатних спор: Для Bacillus sp. не менш 110°КУО/мл, для грибків роду Trichoderma – 1:107 КУО/мл., на початок терміну зберігання.
Безпека: не шкідливий для людини, теплокровних тварин, комах,
навколишнього середовища. Не є фітотоксичним.

Упаковка: каністра об’ємом 10 л.

Увага: 

  • необхідний мінімальний розрив у часі між обприскуванням та механічною обробкою грунту;
  •  для оптимального забезпечення киснем мікроорганізмів глибина загортання рослинних решток в ґрунт складає від 10 до 15 см;
  • обробіток оптимально проводити у вечірній час (після 19:00) або в похмуру погоду;
  • розчин готується у день застосування;
  • перед застосуванням каністру збовтати.